hydraulika

Siłowniki hydrauliczne to specjalistyczne urządzenia wykonawcze, których zadaniem jest umożliwianie podnoszenia i przenoszenia różnego typu ciężkich obiektów. Siłowniki hydrauliczne odznaczają się swoistą konstrukcją, która w porównaniu do innych siłowników jest bardzo prosta. Ponieważ siłowniki wymagają, by okresowo poddawać je regeneracji, należy korzystać ze specjalistycznych punktów serwisowych. Poniżej rozwiniemy temat regeneracji siłowników hydraulicznych, skupiając się na: najczęstszych przyczynach awarii oraz sposobach regeneracji tych urządzeń.

Siłowniki hydrauliczne – wprowadzenie w temat

Mechanizm działania w siłownikach hydraulicznych jest stosunkowo prosty. Wykonują one ruch posuwisty, wykorzystując organ roboczy (na przykład tłok) umieszczony w korpusie o kształcie cylindra. Przestrzeń wypełnia ciecz, która doprowadza do posuwistego poruszania tłokiem.

Ponieważ w ciągu codziennej pracy, siłowniki hydrauliczne potrafią wykonać wielokrotnie ten sam ruch, są one narażone na powstające z czasem odkształcenia bądź pojawiające się przecieki zewnętrzne lub wewnętrzne. Niestety, ale mogą one z czasem doprowadzić do awarii całego mechanizmu. By tego uniknąć, należy poddawać je kontroli serwisowej, a okresowo także regeneracji. Niestety, ale specjaliści oceniają, że siłowniki hydrauliczne to dość awaryjne urządzenia.

Najczęstsze przyczyny awarii w siłownikach hydraulicznych

Najczęściej powtarzającym się problemem w pracy siłowników hydraulicznych jest rozszczelnienie się dławicy, które doprowadza do powstania przecieków. Różne mogą być tego przyczyny. Najczęściej, rozszczelnienie pojawia się na skutek nadmiernej obecności zanieczyszczeń w płynie roboczym. Im jest on gorszej jakości, tym gorzej będzie przebiegała praca mechanizmu tłokowego. Ponadto, może zostać zanieczyszczony w czasie wymiany oleju lub innych (niezbyt dokładnie wykonanych) prac serwisowych.

Źródłem awarii siłowników hydraulicznych jest również wysokie ciśnienie, które na nie oddziałuje. Długi czas pracy siłowników sprawia, że obciążenia mogą przekroczyć ich parametry wytrzymałościowe, doprowadzając do różnego typu uszkodzeń. Warto też wspomnieć o zużyciu prowadnic w tłoczysku, które również może być narażone na oddziaływanie wysokiego ciśnienia.

Regeneracja siłowników hydraulicznych

W czasie regeneracji siłowników hydraulicznych wykonuje się szereg określonych prac. Wymienić należy w pierwszej kolejności wymianę elementów uszczelniających siłownik. Wymianie (bądź potencjalnej regeneracji) podlegają także tłoczyska, rury cylindra i zużyte łożyska. Ponadto, dokonuje się drożenia tłoczysk oraz gładzenia cylindrów.

Do często przeprowadzanych działań należy także dorabianie ucha w cylindrze i w dławicy. Warto podkreślić, że poszczególne podzespoły mogą być testowane na specjalnie przygotowanym stanowisku diagnostycznym.

Przed oddaniem do regeneracji, należy skonsultować stan siłownika z wybraną firmą. Polecamy zwłaszcza specjalistów z https://hydrotop.net/ specjalizujących się właśnie w siłownikach hydraulicznych. Dokonają oni demontażu siłownika, przeprowadzą jego ekspertyzę, dokonają opisu stanu technicznego i potencjalnych uszkodzeń oraz ocenią, czy naprawa jest opłacalna, czy też należy zakupić nowy siłownik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here